SHOP OUR BLOOM COLLECTION NOW 💐

Algemene voorwaarden 

Duidelijke voorwaarden en goede afspraken zijn zeer belangrijk. Wij willen onenigheden of discussies met onze klanten zoveel als mogelijk vermijden. Unik hoopt op jullie begrip betreffende onze algemene voorwaarden. Bij vragen zijn we steeds bereikbaar via [email protected].  

De website, www.unikthelabel.com, wordt beheert door en is eigendom van Demi De Schutter en Unik met ondernemingsnummer 0778.480.131, gezeteld te Molenstraat 134, 2970 Schilde, België.

Alle aankopen die op deze webshop, www.unikthelabel.com, worden gedaan, zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat je een bestelling plaatst. Bij gebruik van deze website gaat u ermee akkoord deze voorwaarden te respecteren. Algemene voorwaarden kunnen wijzigen na verloop van tijd. Het is dus steeds belangrijk onze voorwaarden na te lezen. Voorwaarden aangebracht door de klant worden niet geaccepteerd tenzij de voorwaarden expliciteit schriftelijk worden toegevoegd of aangepast. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

 

Bestellingen

Unik verkoopt uitsluitend producten aan particulieren. Een bestelling kan niet geplaatst worden voor bedrijfsmatige doeleinden, zoals doorverkoop. Om een product aan te kopen dient u ouder te zijn dan 18 jaar. Aankopen door minderjarigen (onder 18 jaar) zijn enkel toegestaan mits toestemming van ouders of voogd.

Een bestelling kan enkel aanvaard worden na een geaccepteerde betaling via het aangeboodde betaalplatform op de webshop. Enkel dan kan Unik de levering van uw product verzorgen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

Producten kunnen aangekocht worden door het product toe te voegen in het winkelmandje. Er zal u gevraagd worden uw contact- en facturatiegegevens in te vullen en nadien door te gaan tot betaling via ons betaalplatform. Er zal u gevraagd worden onze algemene voorwaarden te accepteren voordat u uw betaling kan uitvoeren. U kan enkel betalen via de aangeboden opties op ons betaalplatform. Andere mogelijkheden tot betaling, die niet worden aangeboden op onze website, kunnen niet aanvaard worden.  

 

Leveringen

Alle items worden geleverd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bestelde items worden zo snel mogelijk geleverd naargelang de vooropgestelde leveringswijze. Er wordt steeds getracht de bestelling binnen de geschatte levertermijn te bezorgen. Unik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene vertragingen. Voor bezorgingen binnen België wordt een vast tarief van €4,95 in rekening gebracht. In geval de de door ons geleverde goederen beschadigd werden tijdens transport, verschillen met de goederen die op de bestelbon staan omschreven of niet overeenkomen met de items die de klant bestelde, dient Unik daar binnen 14 kalenderdagen na leverdatum van op de hoogte gebracht worden. Wanneer pas na 14 kalenderdagen na leverdatum dergelijke melding gemaakt wordt, kan Unik niet meer tussenkomen en zullen de producten als zijnde bevredigend voor de klant beschouwd worden. Unik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of laattijdige levering door de transporteur die door Unik is aangesteld. Er kan in dergelijke gevallen nooit meer vergoed worden dan de waarde van de bestelde artikelen.

 

Retour

Wanneer u ontevreden bent over uw bestelling dient u binnen de 14 kalenderdagen per mail contact op te nemen met Unik ([email protected]). Hierna zal u per mail een retournota opgestuurd krijgen die u ingevuld met het te retourneren product opstuurt naar de maatschappelijke zetel (het adres vindt u onderaan de algemene voorwaarden). Wanneer het geretourneerde product voldoet aan onderstaande voorwaarden, betalen we de kostprijs van het product zonder problemen terug.

  • De artikels mogen niet gedragen of gewassen zijn
  • De artikels mogen niet beschadigd zijn
  • De originele Unik-labels moeten nog steeds bevestigd zijn
  • De artikels moeten in de originele verpakking geretourneerd worden

Wanneer de geretourneerde producten voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden wordt de kostprijs van het product terugbetaalt. De retourkost zelf is voor rekening van de klant. Het is steeds mogelijk het product kosteloos af te leveren bij de maatschappelijke zetel in Schilde of indien mogelijk in Antwerpen centrum. Neem in elk geval eerst contact op met Unik.

Elk product werd voor verzending naar de klant gecontroleert op productiefouten. Wanneer het product toch beschadigt blijkt, dient u ons binnen de 14 kalenderdagen op de hoogte te brengen via [email protected]. Hierna ontvangt u per mail een retournota waarop u de gebreken duidelijk kan vermelden. In dergelijke gevallen worden de retourkost alsook de kostprijs van het product terugbetaald.

 

Garantie

Rekening houdend met de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, heeft u recht op garantie vanaf de datum van levering. Deze wet geldt enkel voor de eerste eigenaar van het product. U kan beroep doen op deze garantie door een geldig aankoopbewijs voor te leggen en de goederen te bewaren volgens bovenstaande retour-voorwaarden.

Deze garantie geldt enkel en alleen bij het vaststellen van een defect binnen de eerste zes maanden na levering. De garantie is niet overdraagbaar en is niet geldig bij defecten ontstaan als gevolg van een ongeluk, verwaarlozing, onjuist gebruik van het product of nalatigheid.

Gelieve contact op te nemen via [email protected] wanneer u een product in beschadigde staat hebt ontvangen. Hierna ontvangt u een retournota waarop u duidelijk de gebreken kunt vermelden. Alle artikelen dienen teruggestuurd te worden volgens de retour-voorwaarden van Unik.

 

Producten 

De producten van Unik worden enkel verkocht via www.unikthelabel.com. Wij doen ons best de kleuren en artikels zo duidelijk mogelijk weer te geven. Bij twijfel kunt u steeds hulp vragen via één van onze sociale mediakanalen of via [email protected]. Een duidelijke beschrijving van het product vindt u steeds terug op desbetreffende productpagina. Wij zijn niet verantwoordelijk voor bepaalde afwijkingen met betrekking tot de kleur door een verschil in verband met uw persoonlijke computermonitor.

 

Herroepingsrecht

Bij Unik geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen die vanaf de dag na levering van het laatste bestelde goed begint te lopen. Binnen de bedenktijd informeert de klant Unik over de beslissing omtrent het herroepen van de overeenkomst via email, per post of door gebruik van het modelformulier voor herroeping. 

Na het herroepen van een overeenkomst ontvangt de klant alle betalingen die tot op dat moment uitgevoerd werden, incl. leveringskosten terug. Deze terugbetaling houdt geen extra kosten in ten gevolge van de keuze van een andere leveringsmethode dan aangeboden door Unik. Deze terugbetaling zal binnen de 14 dagen na Unik op de hoogte gebracht te hebben, gebeuren. De klant wordt terugebetaald door middel van hetzelfde betalingsmiddel als gebruikt door de klant bij aankoop van de goederen.

Het herroepingsrecht is enkel en alleen geldig wanneer u de goederen binnen de 14 dagen na de beslissing de overeenkomst te herroepen aan Unik terugstuurt. Er zal in elk geval gewacht worden met het uitvoeren van de terugbetaling tot de goederen opnieuw in handen zijn van Unik.

 

Reglementering inzake afstandsverkoop

De klant heeft na het plaatsen van een online aankoop steeds recht op 14 dagen bedenktijd. De klant dient Unik steeds te contacteren alverens het goed terug te sturen en dient bovenstaande regels inzake retournering nauw op te volgen.Overmacht

Unik is niet verantwoordelijk voor het niet-nakomen van onze verplichtingen door arbeidsgeschillen of omstandigheden die buiten onze controle vallen zoals overmacht, brand, staking, lock-out, transportproblemen en oproer. Wanneer het voor Unik onmogelijk is de bestelde goederen of een deel daarvan binnen een redelijke termijn te leveren, zal de aansprakelijkheid van de klant beperkt worden tot de waarde van de reeds geleverde goederen, vermeerderd met eventuele bijbehorende leveringskosten.

 

Eigendom van goederen

Alle bestelde goederen blijven in elk geval eigendom van Unik tot het volledige verschuldigde bedrag betaald en ontvangen is.

 

Auteursrecht en kopierecht

Alle teksten en afbeeldingen die gebruikt worden op www.unikthelabel.com zijn beschermd door het auteurs- en kopierecht en mogen niet gebruikt of gekopieerd worden mits toestemming van Unik.

Contactgegevens

Unik is steeds te bereiken via [email protected] of door te bellen naar +32 491 87 40 09. Wij antwoorden zo snel mogelijk op e-mails of berichten via één van onze sociale mediakanalen.

https://www.instagram.com/unikthelabel/

https://www.facebook.com/unikthelabel


Maatschappelijke zetel

UNIK

Molenstraat 134
2970 Schilde
0778.480.131

Winkelwagen
Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop